E4E HR / EN
 
 
Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo.

O Nama

Konkurentska prednost gospodarstva se temelji na razvoju poduzetništva. Suglasno tomu, temelje se i na razvoju obrazovanja za poduzetništvo, s naglaskom na usvajanje potrebnih poduzetničkih kompetencija. Europskom poveljom o malom gospodarstvu, Lisabonskom strategijom, kao i drugim relevantnim dokumentima Europske unije, takva se usmjerenost osobito naglašava. U tom kontekstu potrebno je sustavno razvijati poduzetništvo kao ključnu kompetenciju na svim razinama i oblicima obrazovanja koristeći pri tom već postojeće primjere dobre prakse. To je glavni cilj sustava E4E - obrazovanja za poduzetništvo, projekta pokrenutog i koordiniranog od Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Sustav E4E – obrazovanje za poduzetništvo omogućuje svrsishodniju i bržu implementaciju promjena u obrazovanju, a u skladu je s pravcima razvoja hrvatskog gospodarstva.

Misija

Jačanje poduzetničkog kapaciteta cjeloživotnim učenjem i osposobljavanjem za razumijevanje i usvajanje logike ekonomskog sustava, te osnovnih tehnika poduzetničkog razmišljanja u svrhu poticaja gospodarskog razvoja.

Vizija

Stvoriti cjelovit sustav obrazovanja za poduzetništvo kao integralnog dijela cjeloživotnog učenja usklađenog s potrebama suvremenog svjetskog tržišta s naglaskom na obrazovne ciljeve EU, te uvažavajući postojeće stanje i pravce razvoja gospodarstva Hrvatske.

 

1. Strateški ciljevi

 • razvoj jedinstvenog sustava poduzetničke edukacije, kao jedne od 8 ključnih kompetencija EU, u koju su uključene sve društvene skupine
 • stalno unapređivanje Strategije za poduzetničko učenje, njezinoj implementaciji u obrazovni sustav Republike Hrvatske, praćenju i evaluaciji
 • rad na jačanju kapaciteta obrazovnog sustava (kurikulum, osposobljavanju nastavnika, osposobljavanju managmenta škole) u cilju uspješne implementacije Strategije za poduzetničko učenje
 • artikulirati politiku unapređivanja razvoja ljudskog potencijala u poduzećima, sukladno suvremenom gospodarskom razvoju
 • organiziranje efikasnijeg sustava edukacije malih i srednjih poduzetnika primjerenog njihovim potrebama i gospodarskim kretanjima
 • suradnja s Regionalnim centrom za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe u razmijeni dobre prakse
 • koordinacija i podrška strukturiranom dijalogu svih relevantnih dionika Hrvatskog gospodarstva s ciljem podizanja poduzetničkog kapaciteta i jačanja konkurentnosti

2. Članice koordinacije

 1. Minpo Ministarstvo poduzetništva i obrta
 2. Mzos Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 3. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede
 4. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 5. Ministarstvo turizma Ministarstvo turizma
 6. Hgk Hrvatska gospodarska komora
 7. Hok Hrvatska obrtnička komora
 8. Hup Hrvatska udruga poslodavaca
 9. Hzz Hrvatski zavod za zapošljavanje

3. Ustanove sustava E4E

 1. Zrinski Visoka škola za ekonomiju. poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb
 2. APZ Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski, Zagreb
 3. PSEŠ KZ Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski, Zagreb
 4. IRCZ Inovacijsko razvojni centar Zrinski
 5. IOZPZ Institut obrazovanja za poduzetništvo Zrinski
 6. Knez Malduh Privatna srednja ekonomska škola Knez Malduh, Split
 
 
2023. Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo. Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional